Добре дошли !         

  На нашия сайт Вие ще намерите необходимата информация за продуктите, микроелементни торове „УАРОСТОК“®, и препоръки за подхранване на всички селскостопански, ягодоплодни и овощни култури, а също така аргументиран отговор относно значението на използването на микроелементни торове за повишаването на плодовитостта  и качеството на отглежданата продукция.

Микроелементни торове „УАРОСТОК“®иновативни , висококонцентрирани торове, исползват се за листно торени и капково напояване; разработени са като се вземат предвид нуждите на културите, осигурява им всички необходими подхранващи елементи.

Микроелементни торове „УАРОСТОК“® това е здраво растение, висока плодовитост, качествена продукция и Вашата печалба.